ще
згорнути
Свіжий номер

Що нового

Бухоблік та оподаткування

22 жовтня

Порушуєте трудове законодавство? Ризикуєте отримати фактичну перевірку

При проведенні фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), в тому числі тими, яким установлено випробування, контролери перевіряють наявність належного оформлення трудових відносин, з’ясовують питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника.

Для того щоб з’ясувати факт належного оформлення трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність, використовують документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дають змогу її ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо).

Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає після початку перевірки.

Тому якщо у контролерів наявна (або вони отримали) інформацію про працю найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплату роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, контролери мають право, зокрема, провести фактичну перевірку суб’єкта господарювання щодо дотримання законодавства в частині укладення трудового договору, офіційного оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

За матеріалами Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

Зарплатні рейди Держпраці Тарас ШАРИЙКерівник експертної групи MCFR Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus)) Кабмін зобов’язав провести «комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення». Саме розпорядження не є підставою проводити перевірки. Кому чекати і як захиститися

22 жовтня

Закінчився строк дії контракту працівника, який на лікарняному: чи можна його звільнити

Конституційний Суд України (КСУ) по даній справі зазначив: не може бути дискримінації у реалізації працівниками трудових прав. Порушення їх рівності у трудових правах та гарантіях є недопустимим. А будь-яке обмеження повинне мати об’єктивне та розумне обґрунтування і здійснюватись з урахуванням та дотриманням приписів Конституції України та міжнародних правових актів.

Гарантією захисту працівника від незаконного звільнення є спеціальні вимогами законодавства, які маєте реалізувати для дотримання трудового законодавства (положення ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю; далі — КЗпП). Однією з таких гарантій є, зокрема, сформульована у законодавстві заборона роботодавцю звільняти працівника, який працює за трудовим договором і на момент звільнення є тимчасово непрацездатним або перебуває у відпустці. Отже, нерозповсюдження такої вимоги на трудові правовідносини за контрактом є порушенням гарантій захисту працівників від незаконного звільнення та ставить їх у нерівні умови порівняно з працівниками інших категорій.

КСУ у Рішенні від 09.07.1998 року № 12-рп/98 зазначив:

«умови контракту, які погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними (ст. 9 КЗпП)»

абзац перший пункту 5 мотивувальної частини.

Тому, КСУ дійшов висновку, що положення частини 3 статті 40 КЗпП є такими, що поширюють на всі трудові правовідносини та не суперечать Конституції України.

Рішення Конституційного суду України від 04.09.2019 у справі від № 3-425/2018(6960/18)

22 жовтня

Із 26 на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час

У ніч із 26 на 27 жовтня в Україні скасовують літній час. 27 жовтня о 4 годині за київським часом годинникові стрілки необхідно буде перевести на 1 годину назад.

Таке рішення діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

За матеріалами Мінекономрозвитку

21 жовтня

Виплачуємо дивіденди: чи нараховувати ЄСВ

Базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають:

 • основну та додаткову заробітну плату;
 • інші заохочувальні та компенсаційні виплати,;
 • суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД (ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 N 2464-VI).

Такі види виплат, визначені Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою Держкомстатом від 13.01.2004 № 5. За нею, дивіденди не належать до фонду оплати праці.

Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями) не є базою для нарахування ЄСВ (п. 14 Переліку, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 № 1170).

Отже, дивіденди не є базою для нарахування ЄСВ, як для працівників підприємства так і для тих учасників товариства, які не є працівниками підприємства.

За матеріалами Головного управління ДПС у Харківській області

21 жовтня

Вихід на пенсію по інвалідності: що з двотижневим відпрацюванням?

Через неможливість продовжувати роботу, роботодавець повинен звільнити працівника без двотижневого відпрацювання у строк, про який просить працівник. Перелік поважних причин визначений у статті 38 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП).

Спеціалісти Держпраці звертають увагу, що законодавець, встановлюючи перелік поважних причин:

 • прямо передбачив документальне підтвердження, давши на це конкретну вказівку в тексті статті 38 КЗпП України (наприклад «неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком»);
 • зробив цей перелік невичерпним.

Аналізуючи норму, яка відносить до поважних причин звільнення «вихід на пенсію», можна побачити, що законодавець прямо не встановлює вимоги документального підтвердження.

Пенсію по інвалідності призначають в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності в наслідок загального захворювання, в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідністю з дитинства) за наявністю страхового стажу. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюють інвалідність, визначає орган медико-соціальної експертизи (далі — МСЕК).

Якщо МСЕК установила працівникові групу інвалідності, роботодавець насамперед має встановити невідповідність такого працівника обійманні посаді чи виконуваній роботі.

Для того щоб установити факт такої невідповідності внаслідок стану здоров’я, роботодавець бере до уваги довідку до акту огляду МСЕК. На зворотному боці даної довідки зазначають висновок про умови та характер праці, а також індивідуальну реабілітаційну програму інваліда. Копію довідки в установлених законодавством випадках МСЕК надсилає на адресу підприємства за місцем роботи працівника-інваліда.

Тому якщо працівник подав заяву з проханням звільнити його з роботи за власним бажанням у зв’язку виходом на пенсію по інвалідності, підтвердженим медичним висновком, роботодавець зобов’язаний звільнити такого працівника з роботи в зазначений у заяві день незалежно від зацікавленості самого роботодавця в такому звільненні чи будь-яких інших обставин.

За матеріалами Головного управління Держпраці у Львівській області

21 жовтня

Як вестимуть облік трудової діяльності без трудової книжки: проєкт Закону

Опублікували проєкт Закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Законопроєкт передбачає, що під час укладення трудового договору громадянин зобов’язаний подати:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу,
 • трудову книжку (у разі наявності),
 • заяву про прийняття на основне місце роботи або на роботу за сумісництвом,
 • а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

Облік трудової діяльності працівника здійснюватимуть в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Також облік трудової діяльності працівника вестимуть з використанням трудової книжки, якщо це передбачено колективним договором.

Інформацію з реєстру застрахованих осіб про періоди навчання осіб в закладах вищої освіти, а також здобутої ними освіти, набутого стажу надаватимуть роботодавцям за згодою застрахованої особи у порядку, встановленому ПФУ.

Запис про стажування вноситимуть відповідно до порядку, встановленому ПФУ, за погодженням Мінсоцполітики.

Відомості про трудову діяльність працівників включатимуть до реєстру протягом п’яти років з дня набрання чинності цього Закону на підставі інформації, поданої у порядку та строки, встановлені ПФУ за погодженням з Мінсоцполітики.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та почне діяти через два місяці з дня його опублікування.

Отже, закон не діятиме з 01.01.2020, але може запрацювати посеред 2020 року.

За матеріалами ПФУ

18 жовтня

Як підтвердити стаж для пенсії без запису у трудовій книжці: роз’яснення ВСУ

Пенсійний фонд (далі — ПФ) відмовив особі у призначенні пенсії за віком, тому що вона не надала документи, які підтверджують необхідний стаж 20 років згідно пункту 7-2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV. За наданими документами загальний трудовий стаж складає 19 років 03 місяці 15 днів.

Спеціалісти ПФ звернули увагу, що у трудовій книжці особи є неточності в частині назви підприємства, на якому вона працювала та з якого її звільнено. Саме цього спірного трудового стажу не вистачає, щоб особа отримала пенсію за віком.

Справу розглянув Верховний суд України (далі — ВС) та зазначив: основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлює Кабмін (cт. 62 Закону «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII).

Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджено постановою КМУ від 12.08.1993 № 637 (далі — Порядок № 637).

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюють на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами (п.1 Порядку № 637).

У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймають уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. У довідці має бути вказано:

 • періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
 • професія або посада;
 • характер виконуваної роботи;
 • розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до якого включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

У разі відсутності правонаступника підтвердження періодів роботи здійснюють у порядку, визначеному Порядком підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджений Постановою ПФ від 10.11.2006 № 18-1.

ВС відмітив, що формальні неточності у документах, за загальним правилом, не можуть бути підставою для органів ПФ для обмеження особи у реалізації конституційного права на соціальний захист.

Приймаючи документи орган, що призначає пенсію:

1) перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;

2) перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів;

3) перевіряє копії відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розбіжності (невідповідності).

Орган, що призначає пенсію, має право вимагати від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб дооформлення у тримісячний строк з дня подання заяви прийнятих і подання додаткових документів, передбачених законодавством, а також перевіряти обґрунтованість їх видачі.

Однак, як встановлено судами, ПФ не здійснив жодних дій, щоб отримати відомості, додаткові документи, на підставі яких можна було б додатково підтвердити пільговий стаж позивача.

Постанова ВСУ від 30.09.2019 у справі № 638/18467/15-а 

18 жовтня

Новоприйнятий працівник не вийшов на роботу: як подати скасовуюче повідомлення

Роботодавець подав повідомлення про прийняття працівника на роботу, але працівник так i не приступив до виконання обов’язків. В такому разі роботодавць подає повідомлення типу «скасовуюче».

Зверніть увагу, штрафні санкції у розмірі мінімальної заробітної плати за порушення інших вимог трудового законодавства, передбачені статтею 265 Кодексу Законів про працю України, застосовують при не поданні чи несвоєчасній подачі повідомлення лише з позначкою «початкове».

Іноді виникають ситуації, що новоприйнятий працівник не виходить на роботу. Причини цьому можуть бути різні — передумав, знайшов інше місце роботи тощо. У цьому разі роботодавець видає наказ про скасування наказу про прийняття такого працівника на роботу та подає до ДПС скасовуюче повідомлення.

Будьте уважні: наказ про скасування наказу про прийняття працівника на роботу видаєте на підставі заяви такого працівника або акта про відмову приступити до роботи.

Таким чином, у ситуації, коли працівник відмовився писати заяву на відкликання заяви про звільнення, вам необхідно:

 • скласти акт про відмову приступити до роботи;
 • видати наказ про скасування наказу про прийняття на роботу;
 • подати до ДПС скасовуюче повідомлення (у графі 2 у рядку «Тип» поставити позначку «скасовуюче»).

Якщо працівник з якихось інших причин не вийшов на роботу і не повідомив роботодавця про своє бажання відмовитися від цієї роботи, трудові відносини з ним не припиняють. І скасовуюче повідомлення не подають.

За матеріалами Головного управління ДПС у Чернівецькій області

18 жовтня

Що потрібно знати працівнику при отриманні листка непрацездатності

Чи оплачувати листок непрацездатності, у якому виявили помилку

Працівник самостійно має перевірити всі дані перед тим, як забирати листок непрацездатності з медичної установи.

Обов’язково на лицьовій частині листка непрацездатності має бути:

 • підкреслено слово «первинний» або «продовження», у разі продовження — номер попереднього лікарняного;
 • назва та місцезнаходження закладу охорони здоров’я (повністю), що підтверджує штамп та печатка закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
 • дата видачі лікарняного (цифрою зазначають число, після чого літерами — назва місяця, цифрою зазначають рік);
 • прізвище, ім’я та по батькові непрацездатного повністю, число повних років цифрами, стать підкреслюють;
 • місце роботи, назва і місцезнаходження підприємства повністю;
 • відкриття та закриття періоду непрацездатності засвідчують підписом та печаткою лікаря;
 • у графі «Стати до роботи» — словами число і місяць, коли приступити до роботи; посаду, прізвище лікаря, що засвідчує своїм підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». У разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюють «Продовжує хворіти» та зазначають номер нового лікарняного.

На бланку листка непрацездатності можна робити не більше двох виправлень. Виправлення тексту підтверджують підписом лікаря та печаткою «Для листків непрацездатності» і записом «Виправленому вірити».

Якщо тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, лікарняний видають за підписом головного лікаря, що засвідчують печаткою закладу охорони здоров’я.

За інформацією Єдиного Контакт-центру Судової влади України 

18 жовтня

Федерація профспілки наполягає на мінзарплаті 7276 грн з 01.01.2020

За проєктом Держбюджету–2020 хочуть встановити прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року у розмірі 2 102 грн, що вже сьогодні в 2,2 рази менше за його фактичний розмір, розрахований Мінсоцполітики у цінах серпня 2019 року (4722 грн), а на початок 2020 року це співвідношення ще збільшиться.

Також урядовці пропонують передбачити мінімальну зарплату меншу від очікуваного фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме – 4723 гривень.

Відтак занижено і посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС, який встановлено на рівні 2102 грн, що складатиме лише 44% від розміру мінімальної заробітної плати, що в умовах недостатнього фінансування бюджетних галузей, продовжить практику «зрівнялівки» в оплаті праці працівників перших 13 (з 25) розрядів ЄТС та пролонгуватиме подальше заниження рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери порівняно із середньою по Україні.

Федерація профспілок України наполягає на врахуванні при доопрацюванні проєкту Держбюджету–2020 профспілкових пропозицій, насамперед, щодо встановлення з 1 січня 2020 року:

 • розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого у відповідності до національного законодавства та міжнародних зобов’язань України, зокрема Конвенції МОП № 117 (з урахуванням витрат на придбання або оренду житла, медичне обслуговування, освіту та прогнозного індексу споживчих цін), на рівні не менше 5640 грн;
 • мінімальної заробітної плати у розмірі не менше 7276 грн;
 • посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб для розрахунку розмірів посадових окладів за всіма тарифними розрядами ЄТС з відповідним зростанням фонду оплати праці.

За матеріалами Федерації профспілок України

18 жовтня

Не виплатити зарплату і не сплатили з неї податки у строк — оштрафують за статтею 126 ПК: позиція ВС

Верховний Суд пояснив: стаття 127 Податкового кодексу України (ПК) встановлює відповідальність за порушення правил нарахування та сплати податків у джерела виплати. Підставою для такої відповідальності є ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у т. ч. податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків.

А розмір штрафних санкцій за вчинення такого порушення визначають (обчислюють) не з часу затримки такої несплати, як передбачено статтею 126 ПК, а з кількості разів допущених таких порушень протягом певного періоду часу. Тобто склад порушення передбачає, що нарахування, сплата чи утримання податку не відбулися до чи на момент виплати доходу.

Разом з тим, положення статті 126 ПК застосовують у випадку, коли має місце факт несвоєчасної сплати платником податків узгодженої суми грошового зобов’язання. При цьому, розмір такої санкції прямо залежить від часу затримки такої сплати.

Застосовують штраф за статтею 127 ПК, якщо платник податку під час виплати вже нарахованої заробітної плати не здійснив одночасно з такою виплатою перерахування податку до бюджету. І розмір такого штрафу залежить від кількості разів допущених таких порушень.

У разі невиплати платником податку вже нарахованої заробітної плати, а також не перерахування з такої заробітної плати до бюджету податку у строки, встановлені ПК для місячного податкового періоду, застосовують санкцію за статтею 126 ПК. Її розмір прямо залежить від часу затримки такої сплати.

Постанова ВС від 12.09.2019 у справі № 806/1537/16

Зарплатні рейди Держпраці Тарас ШАРИЙКерівник експертної групи MCFR Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus)) Кабмін зобов’язав провести «комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення». Саме розпорядження не є підставою проводити перевірки. Кому чекати і як захиститися

17 жовтня

Роботодавець самостійно вводить в штат кількість штатних одиниць

Підприємство має право самостійно установлювати чисельність і штатний розпис. Тобто без погодження з профспілкою.

Штатний розпис — це документ, який установлює на даному підприємстві штати і посадові оклади працівників. Штатний розпис містить назву посад, чисельність працівників і оклади по кожній посаді.

На підставі штатного розпису, а також керуючись правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими (робочими) інструкціями, роботодавець приймає рішення з персоналу. Зокрема про прийняття, переведення працівників на іншу роботу, встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному працівникові відповідно до посади, яку він посідає (кваліфікації). Служба персоналу здійснює добір персоналу, оформляє відповідні документи, аналізує якісний склад працівників, вносить роботодавцеві пропозиції щодо поліпшення складу працівників, оформляє в установленому порядку облікову та інформаційно-довідкову документацію, готує відповідну статистичну звітність.

Штатний розпис затверджують наказом керівника підприємства, який складають у довільній формі. Головне, що має бути вказане в наказі, — це дата, з якої передбачено введення в дію штатного розпису. Вона може не співпадати з датою видання наказу або збігатися з нею. Роботодавець самостійно приймає рішення щодо введення у штатний розпис кількості штатних одиниць, відповідно обсягу роботи, який планують для даної посади.

Зверніть увагу, якщо передбачено у штатному розписі 1 одиниця, а працівник працює на умовах неповного робочого часу за основним місцем роботи і заробітну плату виплачують йому пропорційно до виконаної норми праці, то базу нарахування ЄСВ потрібно визначати з урахуванням мінімального рівня мінімальної заробітної плати.

Якщо працівник працює за сумісництвом на умовах неповного робочого часу, гарантований розмір мінімальної заробітної плати також визначають пропорційно. Але, оскільки це не основне місце роботи, то визначати базу нарахування ЄСВ на рівні мінімальної заробітної плати не потрібно. Тобто ЄСВ нараховуєте на визначену базу нарахування незалежно від її розміру.

За матеріалами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області

17 жовтня

Чи коригувати середній заробіток при виплати компенсації відпустки

Компенсація за невикористану відпустку

Одна з умов коригування середньої зарплати — оклади (ставки) підвищили: у розрахунковому періоді або в період, коли за працівником зберігався середній заробіток.

Компенсація відпустки — це виплата, яку проводять у розмірі середньої заробітної плати. Вона не є збереженням середнього заробітку. Основною умовою для коригування середнього заробітку для виплати компенсації за невикористану відпустку є підвищення посадових окладів у розрахунковому періоді. Для прикладу, якщо підвищення сталося у місяці звільнення, а не розрахунковому періоді, то коригувати середню зарплату не потрібно.

 Лист Мінсоцполітики від 21.08.2019 № 984/0/204-19

16 жовтня

Працівник-українець лікувався за кордоном: чи оплачувати лікарняний листок

Листок непрацездатності: оформлення, продовження, виправлення помилок

Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян України за межами держави, підлягають обміну на листок непрацездатності згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) за місцем проживання чи роботи. У разі:

 • гострих захворювань і травм;
 • загостренні хронічних захворювань;
 • вагітності та пологів;
 • оперативних втручань при невідкладних станах;
 • лікування згідно з рішенням комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон.

Обмін проводять на підставі перекладених на державну мову та нотаріально засвідчених документів, що засвідчують тимчасову втрату працездатності під час перебування за межами України.

У свою чергу комісія із соцстраху призначає допомогу лише на підставі виданого у встановленому порядку за рішенням ЛКК лікувально-профілактичного закладу листка непрацездатності.

За матеріалами ФСС України

15 жовтня

Штрафи за неправомірно оформлені субсидії — міф чи реальність?

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко зазначив, що жодних штрафів, навіть при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій сьогодні немає. Це міфи навколо програми житлових субсидій.

З його словами, субсидію ні в кого не забирають. Субсидія — це різниця між розміром платіжки і тим, скільки від відповідного розміру доходів громадянин має платити, тобто в середньому 10% від доходу. Цей відсоток індивідуально визначають для кожної сім'ї залежно від доходу.

Наприклад: дохід 3000 грн, 10% = 300 грн., решта — це субсидія. Якщо платіжка приходить на 2000 грн, від них віднімаємо 300 грн (10%) і виходимо на середній розмір субсидії, які держава надавала в минулому опалювальному сезоні, — 1700 грн.

На сьогодні ми не плануємо нічого переглядати — наголосив Віталій Музиченко.

За матеріалами Мінсоцполітики

15 жовтня

Новий порядок встановлення посадового окладу та індексації доходів: проект Закону

На Федерації професійний спілок опубліковано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо визначення розмірів окремих видів грошових доходів».

Ним запропоновано, зокрема:

 • у статті 95 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) прибрати уточнення, що розмір мінімальної заробітної плати не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • встановити, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) працівників підприємств, установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, встановлюють у розмірі, не меншому за базову величину, визначену в законі про Держбюджет на відповідний рік;
 • мінімальний оклад (тарифна ставка) або іншу мінімальну базову величину в системі оплати праці працівників госпрозрахункових підприємств, установ та організацій визначатимуть у розмірі не меншому за 50% мінімальної зарплати;
 • викласти у новій редакції абзац 12 статті 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII: індексації підлягають грошові доходи населення у межах розміру, що затверджує закон про Держбюджет на відповідний рік. Тобто індексацію проводитимуть не на підставі розміру прожиткового мінімуму.

Якщо даний Закон приймуть, він набере чинності 01.07.2020 р.

За матеріалами Федерації професійних спілок

15 жовтня

Соцвиплати «відкріплять» від прожиткового мінімуму та визначатимуть у Держбюджеті

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська представила концепцію реформування прожиткового мінімуму (далі — ПМ) в Україні.

Ініціатива передбачає «відв’язку» понад 150 видів соціальних виплат та фінансових показників від ПМ. При цьому пенсії та допомога малозабезпеченим сім’ям будуть єдиними видами виплат, «прив’язаними» до ПМ. Розмір всіх інших виплат пропонують встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх кожного року при прийнятті Державного бюджету.

За словами міністра, така реформа (відв'язка від прожиткового мінімуму) не призведе до зменшення розміру соцдопомог. Для деяких категорій населення розмір виплат буть навіть збільшені. Це дозволить реально допомогти сім'ям — щоб вони жили не нижче рівня бідності. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям стане ефективнішою — для сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, розміри виплат збільшуватимуть.

За матеріалами Мінсоцполітики

11 жовтня

Хвороба під час чорнобильської відпустки: чи оплачувати лікарняний

Допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують чорнобильцям 1-3 категорій осіб в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Чорнобильці 1 та 2 категорії, мають право на додаткові відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів. Цю відпустку не переносять на інший період та не продовжують у разі тимчасової непрацездатності працівника. Оскільки її не відносять до щорічних додаткових відпусток Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР. А також, в разі тимчасової непрацездатності таку відпустку не ділять на частини, так як вона є гарантованою державною пільгою і належать до інших видів відпусток.

Допомогу по тимчасовій непрацездатності за період пільгової Чорнобильської відпустки, не призначають.

Якщо тимчасова непрацездатність працівника розпочалась до додаткової Чорнобильської відпустки та триває під час даної відпустки або триває після її закінчення, то оплаті підлягають календарні дні, пропущені у зв’язку із хворобою до початку даної відпустки або після її закінчення.

За матеріалами Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Вінницькій області