ще
згорнути
Свіжий номер

Що нового

Бухоблік та оподаткування

22 серпня

Держпраці виявляє сумісників на декількох роботах і звіряє табелі обліку робочого часу

Держпраці навела приклади зовнішнього і внутрішнього сумісництва. Так, зовнішнє сумісництво — викладач інформатики працює в коледжі за основним місцем роботи з 9:00 до 15:00 та інженером з обслуговування технічних засобів навчання ліцею (за сумісництвом — 0,25 штатної одиниці) — із 16:00 до 17:00.

Внутрішнє сумісництво — викладач інформатики працює в коледжі за основним місцем роботи з 9:00 до 15:00 і в цьому самому коледжі інженером з обслуговування технічних засобів навчання (за сумісництвом — 0,25 штатної одиниці) — з 15:00 до 17:99.

Зверніть увагу: працівник не може одночасно (наприклад, із 9:00 до 18:00) виконувати роботу за основним місцем роботи і за сумісництвом, оскільки це вже буде суміщенням професій.

Те, що трудовий договір укладений на умовах сумісництва, має бути відображено у заяві працівника і в наказі (розпорядженні) роботодавця.

Роботу за сумісництвом відображають у табелі обліку робочого часу й оплачують пропорційно до відпрацьованого часу.

Контролери попереджають: сумісництво перебуває під контролем Держпраці на підставі Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, затвердженого постановою ПФУ від 29.05.2017 № 11-1. Працівники Держпраці постійно аналізують інформацію про застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у п’яти і більше страхувальників.

У країні ведуть реєстр фізичних осіб — платників податків, тож органи Держпраці мають можливість виявляти осіб, які працюють за сумісництвом у декількох місцях, і фіксувати неправильні відомості в табелі обліку робочого часу працівників-сумісників. Інші органи контролю з цієї причини можуть вилучати заробітну плату сумісників зі складу витрат і застосовувати до підприємств фінансові санкції за заниження розміру прибутку (об`єкта оподаткування податком на прибуток).

За матеріалами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області

З основного місця роботи на неосновне і навпаки Тарас ШАРИЙ,Керівник експертної групи MCFR Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus)) Кожна людина шукає кращого місця роботи. Тож ротація працівників — справа звична. Сьогодні поговоримо про ситуацію, коли працівник змінює не посаду, а лише статус: основний працівник ↔ сумісник Як показати у звітності

22 серпня

Перевірки Держпраці повертаються! Уряд затвердив новий порядок перевірок законодавства про працю

Дотримання законодавства про працю: хто і як перевірятиме

Прем’єр-міністр України на засіданні уряду підтримав порядок проведення перевірок Держпраці.

Володимир Гройсман зауважив, що боротьба з тіньовою зайнятістю має важливе значення. Прем’єр-міністр поставив риторичне запитання: «Чому одні працедавці платять офіційну зарплату, а інші тримають працівника на півставки, а решту доплачують у конверті?».

Голова Державної регуляторної служби України заперечувала проти ухвалення рішення, але без результатно.

За матеріалами Державної служби України з питань праці

Що треба знати про перевірки з питань охорони праці

22 серпня

Проверки Гоструда возвращаются! Правительство утвердило новый порядок проверок законодательства о труде

Дотримання законодавства про працю: хто і як перевірятиме

Премьер-министр Украины на заседании правительства поддержал порядок проведения проверок Гоструда.

Владимир Гройсман отметил, что борьба с теневой занятостью имеет важное значение. Премьер-министр задал риторический вопрос: «Почему одни работодатели платят официальную зарплату, а другие держат работника на полставки, а остальное доплачивают в конверте?»

Председатель Государственной регуляторной службы Украины возражала против принятия решения, но безрезультатно.

По материалам Государственной службы Украины по вопросам труда

Що треба знати про перевірки з питань охорони праці

22 серпня

Уточнено порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

 

Уніфікована форма колективного договоруСКАЧАТИ

21 серпня 2019 року уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115», спростивши процедуру повідомної реєстрації колективних угод і договорів, змін і доповнень до них.

Відповідно до постанови сторонам колективних угод і договорів пропонують подавати на повідомну реєстрацію один примірник документа у паперовій або електронній формі.

Орган реєстрації не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди, договору, повертати на доопрацювання, запитувати додаткові документи і встановлювати вимоги до їх оформлення.

Аби поліпшити інформування заінтересованих суб’єктів, орган реєстрації оприлюднює:

 • реєстр колективних угод (договорів), змін і доповнень до них;
 • їх тексти;
 • перелік підприємств, установ, організацій, для яких обов’язкові положення колективної угоди (у разі його подання сторонами цієї угоди).

За матеріалами Міністерства соціальної політики

КНП уклало колдоговір — пройдіть повідомну реєстрацію

Уповноважений орган візьме до уваги умови вашого колдоговору, лише якщо він пройшов повідомну реєстрацію.

Що це, де та як реєструвати

22 серпня

Лікар видав лікарняний за період, коли працівник був за кордоном — повідомте Фонд соцстраху

 Дотримання законодавства про працю: хто і як перевірятиме

Працівники Фонду соціального страхування (далі — Фонд) провели позапланову перевірку обґрунтованості та правомірності видачі працівникові листка непрацездатності. Підставою для перевірки стало звернення підприємства як страхувальника. У запиті підприємство зазначило: працівник, який був на амбулаторному лікуванні, у цей самий час перебував за межами України. Це підтверджено витягом із бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

За результатами перевірки первинної медичної документації у закладі охорони здоров’я встановило: лікар робив записи у медичній карті амбулаторного хворого про стан здоров’я пацієнта без його безпосереднього огляду. Це є грубим порушенням чинних нормативно-правових актів, що регламентують порядок видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, і свідчить про факт зловживання з боку медичного працівника.

За приписами статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’явилися без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у т. ч. на лікарсько-консультативну комісію чи медико-соціальну експертну комісію, втрачають право на цю допомогу із дня допущення порушення на строк, що встановлює орган, який призначає допомогу.

Неправомірними діями лікаря заподіяно збиток бюджету Фонду. Керівникові лікувально-профілактичного закладу надіслали листа про відповідальність за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. Також наголосили на обов’язку винних осіб відшкодувати Фонду кошти, що їх виплатили працівникові цього підприємства у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Фонд також перевірив правомірність видачі лікарняних цьому працівникові у минулих періодах. Виявили аналогічний випадок: працівник був на амбулаторному лікуванні в іншому закладі охорони здоров’я і в цей самий час також перебував за межами України. Цьому закладу охорони здоров’я також направили листа, в якому попередили лікарів про відповідальність за порушення вимог Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність працівників, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455, та зобов’язали особу, яка заподіяла шкоду, відшкодувати її.

За матеріалами Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області

 

21 серпня

Чи включати період відсторонення від роботи до стажу, що дає право на щорічну відпустку

Суд відсторонив працівника від роботи: дії роботодавця

Держпраці пояснила: відсторонення від роботи працівника оформлюють наказом (розпорядженням). У ньому зазначають підстави і строки відсторонення. Із цим наказом негайно ознайомлюють працівника під підпис, адже таке рішення має істотне значення для реалізації права працівника на працю. Якщо працівника, відстороненого від роботи, не звільнили з роботи відповідно до закону, він має право, щоб його допустили до роботи після закінчення визначеного строку відсторонення або усунення підстав, на яких працівника відсторонили від роботи.

Якщо в наказі (розпорядженні) про відсторонення працівника від роботи не визначили строку відсторонення, про допуск його до роботи видайте наказ (розпорядження).

Зверніть увагу: якщо працівника відсторонили від роботи й припинили виплачувати заробітну плату, допомогу по тимчасовій непрацездатності не виплачують. Адже стаття 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV передбачає, що допомогу по тимчасовій непрацездатності надають застрахованій особі як повну або часткову компенсацію заробітної плати, яку вона втрачає внаслідок захворювання або інших страхових випадків.

Водночас відповідно до вимог статті 23 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III, якщо неможливо перевести на іншу роботу особу, яка є бактерієносієм і робота якої пов’язана з обслуговуванням населення, що може спричинити поширення інфекційної хвороби, таку особа відсторонюють від роботи з виплатою допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Окрім цього, період відсторонення працівника від роботи не входить до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

За період відсторонення від роботи без збереження заробітної плати страхового внеску на соціальне страхування не сплачують, і такий період до страхового стажу не зараховують.

За матеріалами Управління Держпраці в Кіровоградській області

19 серпня

Як визначати норму тривалості робочого часу з річним підсумованим обліком у разі звільнення працівника

 Підсумований облік робочого часу: ведемо правильно

Якщо запроваджують річний підсумований облік робочого часу, нюанси розрахунку нормативного часу визначають у колдоговорі, галузевих (регіональних) угодах тощо.

Держпраці зауважила, що для окремих галузей, де передбачений річний обліковий період, розроблені методичні рекомендації щодо визначення норми тривалості робочого часу у разі звільнення.

Так, у Методрекомендаціях з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2018 року, розроблених Мінагрополітики та Українським НДІ продуктивності АПК, зазначено, що у разі прийняття або звільнення з виробничих підрозділів протягом року працівників, які працюють у режимі річного підсумованого обліку робочого часу, нормативним обліковим періодом та нормативним часом є час за фактичний період роботи виходячи з місячної норми робочого часу.

Якщо підприємство запровадило річний підсумований облік, обліковий період для працівника, який звільняється, буде час, який він фактично відпрацював. Фактично відпрацьований час буде нормою, якщо працівник працював увесь цей час у порядку, визначеному колективним договором та галузевими угодами (за графіками змінності, робочим календарем тощо).

За матеріалами Управління Держпраці у Кіровоградській області

Виробничий календар — 2020 для п’ятиденки Ірина ЖИТКОВА,головний експерт МЦФЕР: Кадри У 2020 рік — високосний — працюватимемо на день більше. Як «ляжуть карти» наступного року і на які періоди можна планувати відпочинок. Напохваті вам і розрахунок норм тривалості робочого часу на 2020 рік Скачати розрахунок обліку робочого часу

19 серпня

Оклад підвищили не з першого числа: чи нараховувати індексацію

Як індексувати зарплату працівника із підсумованим обліком робочого часу 

Місяць, у якому працівникові підвищили тарифну ставку (посадовий оклад), є базовим (п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078; далі — Порядок № 1078).

Суму індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховуйте, якщо розмір підвищення зарплати перевищує суму індексації, що склалася у місяці підвищення тарифних ставок (окладів). А якщо не перевищує — суму індексації у цьому місяці визначайте з урахуванням розміру підвищення зарплати і розраховуєте як різницю між сумою індексації і розміром підвищення зарплати.

Чи нараховувати індексацію, якщо оклад підвищили не з початку місяця? Фахівці міністерства пояснили: у цьому разі суму індексації визначайте відповідно до пункту 4 Порядку № 1078. Тобто, коли особа працює неповний робочий час, суму індексації визначайте з розрахунку повного робочого часу, а виплачуйте пропорційно до відпрацьованому часу.

 Лист Мінсоцполітики від 19.07.2019 № 13495/0/2-19/51

Як індексувати зарплату, якщо посадовий оклад визначили у валюті

19 серпня

Працівник став внутрішнім сумісником: чи заповнювати графу 6 форми № 1ДФ

Приклад заповнення форми № 1ДФСКАЧАТИ

Фахівці ДФС стверджують: якщо працівник поряд зі своєю основною роботою почав виконувати роботу за внутрішнім сумісництвом на тому самому підприємстві, у формі № 1ДФ, коли показуєте доходи, виплачені за основним місцем роботи І за сумісництвом, графу 6 «Дата прийняття на роботу» заповнювати не потрібно. Адже місце роботи працівника не змінилося.

Відповідно до пункту 3.7 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4, для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 і 7 не заповнюють.

 Лист ДФС від 24.07.2019 № 668/2/99-99-13-02-03-13

Підсумований облік робочого часу сумісника

На одному підприємстві працівник має основне місце роботи і водночас працює за сумісництвом. Його робочий час обліковують підсумовано. Наприкінці облікового періоду бухгалтер підсумовує години роботи як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом...

Як визначити надурочні години

16 серпня

Чи оподатковують оплату за роботу у вихідні дні

Як компенсувати роботу у вихідні, святкові та неробочі дні

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок.

Розрахунок податкових зобов’язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводить податковий агент (у тому числі роботодавець, ПФУ).

Отже, доходи, нараховані працівнику у вигляді заробітної плати та прирівняних до неї виплат, у тому числі оплата за роботу у вихідні дні, оподатковують ПДФО та військовим збором у загальному порядку.

За матеріалами ГУ Держпраці у Львівській області

Затримали виплату зарплати — компенсуйте

16 серпня

Чи потрібна довідка-розрахунок від ДФС, якщо ФОП отримує декретні від ФСС

 Допомога по вагітності та пологах: як нараховувати й оподатковувати

Сума допомоги по вагітності та пологах, що нарахував Фонд соцстраху на користь ФОП-єдиноподатника, не є базою нарахування ЄСВ.

Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 453 (Порядок № 453), регулює механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати на які нараховують ЄСВ.

Отже, довідку-розрахунок, форму якої затвердив Порядок № 453, погоджує орган доходів і зборів платникам, які є роботодавцями.

При цьому, Порядок № 453 не передбачає погодження контролюючим органом довідки-розрахунку, якщо ФОП-єдиноподатник отримує допомогу по вагітності та пологах від ФСС.

 Лист ДФС від 09.08.2019 № 3723/С/ІПК/08-01-13-02-08

ФОП іде в декрет Тарас ШАРИЙ,Керівник експертної групи MCFR Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus)) Підприємці є одночасно і страхувальниками, і застрахованими особами. Незалежно від того, чи отримали дохід, вони сплачують «за себе» ЄСВ. Тож чому б не отримати матеріальне забезпечення з Фонду соціально страхування? Ми допоможемо це реалізувати! Як отримати кошти з Фонду

 

15 серпня

Робота у святковий день: за яких умов надають інший день відпочинку

Як оплачують роботу у вихідні, святкові й неробочі дні

Держпрці встановило, що підприємство не оплатило працівникам роботу у святкові і неробочі дні у подвійному розмірі. Відповідно був нарахований штраф.

Цю справу розглянув Верховний Суд (ВС) за касаційною вимогою Держпраці. В ній контролери зазначили, що працівникам підприємства не змогли надати інший день відпочинку, оскільки, вони одержують місячний оклад. Та робота у святкові і неробочі дні провадилася у межах місячної норми робочого часу. А відтак, якщо надати день відпочинку за таку роботу, то не буде повністю відпрацьована встановлена норма робочого часу.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій не встановлено обставин справи (з перевіркою їх належними, допустимими, достовірними і достатніми доказами) щодо того, чи здійснювалась працівниками робота у святковий чи неробочий день у межах місячної норми робочого часу, або ж понад таку норму.

ВС послався на постанову Пленуму ВС «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 № 13, в якій йдеться, що працівникам, які залучались до роботи у святковий чи неробочий день, її оплачують за години, відпрацьовані в ці дні:

 • відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
 • працівникам, чия праця оплачується за годинними або денними ставками, — у розмірі подвійної такої ставки;
 • працівникам, які отримають місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо ця робота провадилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної такої ставки, якщо цю норму було перевищено.

На бажання працівника, який працював у святковий або неробочий день, можна надати інший день відпочинку за умови, що робота в цей день виконувалась понад установлену місячну норму робочого часу.

Отже, у разі, залучення до роботи у святковий чи неробочий день працівників, які одержують місячний оклад, таку роботу оплачують у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, лише якщо ця робота провадилась з перевищенням місячної норми робочого часу. При цьому, у разі виконання зазначеними працівниками роботи у святковий чи неробочий день, однак, у межах місячної норми робочого часу, інший день відпочинку не надають, оскільки це спричинить зменшення встановленої їм норми робочого часу.

ВС задовільнив касаційну скаргу Держпраці.

Постанова ВС від 24.07.2019 № 817/2367/16

Компенсація за роботу у святкові та неробочі дні Як оплатити

15 серпня

В який строк маєте ознайомити працівника із графіками змінності

 

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначають правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності (ст. 57 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку працівників конкретного підприємства встановлює роботодавець у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм законодавства про працю.

Фахівці міністерства нагадують, що зараз є чинні Типові правила від 20.07.84 № 213. Йдеться про частину, що не суперечить Конституції і законам України.

Графіки змінності доводять до відома працівників не пізніше чим за один місяць до введення їх в дію (п. 13 Типових правил ).

 Лист Мінсоцполітики від 09.07.2019 № 799/0/204-19

Відмовити чи погодитися, коли працівник прохає…

15 серпня

Змінили списки робіт, професій для пенсії за віком на пільгових умовах

 Хто має право на пільгову пенсію

14.08.2019 Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2019 № 461».

Цим документом уточнили списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Також це дасть змогу уникнути різних підходів до їх практичного застосування органами, які призначають і виплачують пенсії, а також фахівцями підприємств, організацій і установ.

За матеріалами Мінсоцполітики

Відпустка і державна допомога батькам тяжкохворих дітей

Коли хворіє дитина, єдина мета батьків — допомогти, врятувати, повернути до життя. А для цього потрібно бути поруч із дитиною. Донедавна батькам у таких випадках доводилося звільнятися з роботи. Тепер законодавство дозволяє роботодавцям надавати тривалу відпустку без збереження зарплати.

Право на соцгарантії14 серпня

Компенсація за невикористані дні щорічної відпустки: чи є мінімальною гарантією в оплаті праці

 Як компенсувати невикористану відпустку

Апеляційний суд вважає, що грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки не належить до мінімальних державних гарантій в оплаті праці (ч. 1 ст. 12 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та КЗпП).

Отже, немає підстав для штрафу, який передбачений абзацом 4 частини 2 статті 265 КЗпП України, оскільки, допущене ФОП порушення не підпадає під визначення недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

 Постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 31.07.2019 у справі 440/4123/18

Як замінити невикористану відпустку грошима

Часто працівникам не вдається відгуляти відпустку в повному обсязі. Тож вони просять видати їм гроші замість відпочинку. Ваші колеги поділилися способами, до яких вдаються, щоб задовольнити такі прохання. А також оцінили їх за ступенем ризику.

5 способів

13 серпня

Як оплатити надурочні години при підсумованого обліку робочого часу

 Норми робочого часу 2020 при п’ятиденному робочому тижні СКАЧАТИ

При застосуванні підсумованого обліку робочого часу оплачуйте всі надурочні години в обліковому періоді.

Обліковим періодом при підсумованому обліку робочого часу є місяць. В окремих випадках застосовують інші облікові періоди — декада (10 календарних днів місяця), квартал, півріччя, рік тощо.

У сільському господарстві (в рільництві) можна застосовувати розрахунковий річний період (від початку весняно-польових до закінчення осінньо-польових робіт).

Годинна ставка для оплати надурочної роботи при обліковому періоді тривалістю рік обчислюйте так: оклад (місячну тарифну ставку), встановлений працівнику на момент нарахування зазначеної оплати (у кінці року — при обліковому періоді рік), діліть на середньомісячне число годин за обліковий період (рік), яке маєте розраховувати з урахуванням норми тривалості робочого часу за рік (лист Мінсоцполітики від 24.04.2017 № 1264/0/101-17/282).

За матеріалами Управління Держпраці у Кіровоградській області

Підсумований облік робочого часу сумісника

На одному підприємстві працівник має основне місце роботи і водночас працює за сумісництвом. Його робочий час обліковують підсумовано. Наприкінці облікового періоду бухгалтер підсумовує години роботи як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом і визначає, скільки надурочних годин оплатити.

Як визначити надурочні години

13 серпня

Чи можна укладати із працівником договір на стажування

 Стажування та проходження виробничої практики на підприємстві

Роботодавець оформлює працівника на роботу у встановленому порядку — з першого дня виконання ним трудової функції.

Трудове законодавство не передбачає укладення між роботодавцем та найманим працівником договору на стажування та прийняття працівника на стажування.

Щоб перевірити відповідність працівника до роботи, яку йому доручаєте, можете встановити випробування. Умову про випробування відображайте у наказі (розпорядженні) про прийняття працівника на роботу.

Проте є випадки, коли чинне законодавство передбачає можливість стажування особи, а саме:

 • стажування студентів (типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів затверджена постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20);
 • професійна підготовка\перепідготовка;
 • підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних.

За матеріалами Управління Держпраці у Вінницькій області

Що врахувати, коли берете на роботу практиканта

Якщо практиканти виконують роботу, нараховуйте їм зарплату. Оподатковуйте її ПДФО і військовим збором на загальних підставах незалежно від розміру. Практиканти підлягають соціальному та іншим видам страхування, тому на їх зарплату нараховуйте ЄСВ. Якщо зарплата практиканта не вища за мінімальну...

Важливі поради

 

 

12 серпня

Індекс інфляції за липень 2019 року

12 серпня

Алгоритм отримання матзабезпечення

 Заява-розрахунок лікарняних СКАЧАТИ

Підстава для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а допомоги на поховання — свідоцтво про смерть застрахованої особи.

Порядок отримання матзабезпечення з тимчасової втрати працездатності і по вагітності та пологах такий:

 1. листок непрацездатності, що отримали в закладі охорони здоров’я, передайте до уповноваженої особи на підприємстві — кадровика, табельника або бухгалтера. Вони заповнюють зворотню сторону листка непрацездатності (визначають страховий стаж застрахованої особи та кількість днів, за які надаватимуть матзабезпечення);
 2. листок непрацездатності передають на розгляд до Комісії (уповноваженого) із соцстрахування підприємства. Вона приймає рішення щодо надання матзабезпечення;
 3. бухгалтерія проводить розрахунок суми лікарняних, оформлює та подає заяву-розрахунок для отримання фінансування від робочого органу виконавчої дирекції Фонду;
 4. Фонд перераховує суму заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника;
 5. страхувальник виплачує матзабезпечення у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

За інформацією Києво-Святошинського відділення управління ВД ФСС України у Київській області

Обережно! Довідка замість лікарняного